Projekty edukacyjne

Drukuj

 

 

 

 „Naturalni i energetyczni” – program ekologiczny realizowany przez Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz im. Jana Pawła II

Całkowity koszt zadania - 27.828,00 zł.

Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.: 25 045,00 zł.

Projekt jest realizowany od listopada 2015r.  do czerwca 2016r.

 czytaj więcej...              
 

 

 

     

 „EKOLOGICZNA BAZA - OAZA
Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz w Sieradzu”

Ekopracownia ma być komfortowym miejscem nowoczesnego nauczania z dostępem do sprzętu audiowizualnego oraz urządzeń umożliwiających obserwacje  i doświadczenia. Wyposażenie służyć będzie przede wszystkim uczniom uzdolnionym, którzy maja tutaj możliwości, by rozwijać swoje zainteresowania biologią i ekologią. Dla pozostałych uczniów dziedziny te staną się atrakcyjniejsze,
a przyswajanie wiedzy – bardziej efektywne. 

Wartość ogólna zadania: 41.302,00zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  38.256,00zł.

 

 
 EKO-RADIO”- program ekologiczny

realizowany w Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz im. Jana Pawła II dzięki dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Kwota dofinansowania : 15430zł
 

„ Zielona planeta”

 

to projekt edukacyjny realizowany w PGGS im. Jana Pawła II od kwietnia do listopada 2013r., współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu
 

 

 

                   

                     Projekt ekologiczny

"Przyszłość naszej planety zależy od nas"

 realizowany przez Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi .  Nasza szkoła otrzymała na realizację tego projektu dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 25470 zł, wartość ogólna przedsięwzięcia - 32917 zł   

Czas realizacji: marzec 2012r. - listopad 2012r. 

Program  ekologiczny "Przyszłość naszego środowiska zależy od nas" skierowany jest przede wszystkim do uczniów naszej szkoły. Obwód szkoły obejmuje wszystkie miejscowości /33/ z gminy Sieradz.
Uczniami szkoły są również mieszkańcy miasta Sieradza. Pośrednio zatem adresatami programu są również dorośli mieszkańcy gminy i miasta Sieradz. Ich udział w ankietowaniu, spotkaniach z przedstawicielami  Referatu ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sieradzu, pikniku ekologicznym sprawi, że na skutek działań uczniów zainteresują się  zagadnieniami z ekologii i ochrony środowiska, poszerzą swoją wiedzę w tych dziedzinach oraz zdobędą nowe umiejętności i wykształcą nawyki, które będą procentować w przyszłości.

Sprawozdanie z realizacji projektu

 


 

     

 

 

 Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała